Vorige week las ik op LinkedIn het bericht ‘9 redenen waarom goede werknemers opstappen’ van HRM-coach Laura Hollink: De gemene deler tussen de redenen, waarom goede medewerkers opstappen, was aandacht.
Er worden in het blog van Laura 9 redenen genoemd waarom goede werknemers opstappen.

 
Wij willen daar graag nog 6 redenen aan toevoegen:
 

#10 Het verkeerd uitpakken van zelfsturing

In veel organisaties wordt zelfsturing ingevoerd. Het mag duidelijk zijn dat als zelfsturing de verkeerde kant op slaat het een losgeslagen bende wordt. Medewerkers zijn taakvolwassen, en voeren het werk juist uit, toch? Maar doen ze wel de goede dingen? Kunnen ze zich nog identificeren met de doelstellingen van de organisatie? Het is een onnodig verlies als een zelfsturend team niet juist wordt aangestuurd. Op welke manier motiveer en beloon jij een zelfsturende medewerker?

 

#11 De span of control of liever gezegd, de span of support is te groot

Om kosten te besparen worden er meer medewerkers toegevoegd aan teams en/of afdelingen. De trend die je nu in het land ziet is dat er een golfbeweging aan het ontstaan is voor wat betreft het invoeren of juist uitfaseren van teamleiders. Beiden hebben z’n voor en nadelen. Persoonlijke aandacht en een span of control van rond de 20 medewerkers is ideaal voor een juiste span of support.

 

#12 De missie en visie ontbreken

Medewerkers willen van nature het idee hebben dat ze een bijdrage leveren en resultaten boeken die bijdragen aan het succes van het bedrijf. Een missie en een heldere visie is daarom erg belangrijk. De meeste bedrijven beschrijven hun visie wel, maar de stap die daarna moet komen ontbreekt vaak. Idealiter moet er een vertaling komen wat de opgestelde missie en de visie voor de medewerkers betekent. Formuleer heldere en haalbare doelen die bijdrage aan de missie en visie, monitor het verloop en vier vooral jullie behaalde successen!

 

#13 Er is geen ruimte voor innovatie

Innoveren om de dingen beter of slimmer te maken. Het is niet meer weg te denken uit onze maatschappij! En toch houden veel bedrijven het bij het oude,… Jammer genoeg voor veel medewerkers. Als je de mogelijkheid wegneemt om dingen beter te maken, omdat we ‘het altijd al zo doen’, dan zullen de innovatieve mensen hun baan gaan haten en uiteindelijk ontslag nemen.

 

#14 Er is geen flexibiliteit

Er bestaan veel manieren en strategieën om werknemers gelukkiger te maken en dat ook zo te houden, denk hierbij bijvoorbeeld aan: thuiswerken of de donderdagmiddag borrel. Maar bovenal loont het om medewerkers vrijheid te geven in de manier waarop ze hun werk organiseren. De nieuwe generatie moet er niet aan denken om acht uur achter een bureau te zitten. Wanneer het bedrijf waar zij werken niet genoeg flexibiliteit biedt om er naast waardevol werk een privé-leven op na te houden, dan zullen ze op zoek gaan naar iets beters.

 

#15 Medewerkers worden niet ingezet op waar zij talent voor hebben

Zowel medewerkers als de organisatie moeten zich constant afvragen of zij de juiste talenten in huis hebben om toekomstbestendig te zijn. Het is zo 2016 om mensen alleen het werk te laten doen dat in hun functieomschrijving staat en niet meer van hen te vragen. Of hen te stimuleren na te denken hoe zij hun talenten echt kunnen inzetten voor de organisatiedoelstellingen. En hoe zij als medewerker toekomstbestendig blijven.

 
De overige 9 redenen:
 

#1 Te weinig betrokkenheid van management of leidinggevenden bij medewerkers

Weet wat er leeft onder je medewerkers. Zorg voor afwisseling tussen professioneel en menselijk leiding geven. Weet wat je medewerker bezig houdt; leef mee in mooie en minder mooie tijden.

 

#2 Teveel overwerken

Het is een grote verleiding om goede medewerkers voor alles in te zetten. Zorg er voor dat overwerken niet alleen voor je goede medewerkers geldt. Zorg daarnaast voor een goede en passende compensatie en/of beloning.

 

#3 Onvoldoende belonen van prestaties

Kleine moeite, grootste gebaar. Denk aan een compliment, een schouderklopje of een kaartje. Maar zorg er ook voor dat medewerkers die al lang bij jou in dienst zijn, ook voldoende salarisstappen maken. Beloon marktconform en naar waarde.

 

#4 Gebrekkige interne communicatie waardoor medewerkers zich te weinig betrokken voelen

Zowel in goede als minder goede tijden van de organisatie blijven je medewerkers graag op de hoogte van ontwikkelingen. Betrek ze bij de organisatie doelstellingen, afdelingsdoelstellingen en houd ze op de hoogte van interne en externe ontwikkelingen.

 

#5 Afspraak is geen afspraak

Medewerkers houden er niet van als jij niet nakomt wat je afspreekt, zorg er daarom voor dat afspraak ook afspraak is. Dus: zeg wat je doet en doe wat je zegt.

 

#6 Niet investeren in opleiding en ontwikkeling

Als je niet investeert in het opleiden en ontwikkelen van je medewerkers of alleen investeert in vakgerichte opleidingen, dan loop je het risico dat goede medewerkers opstappen naar concurrenten die dit wel doen of beloven. Zorg voor voldoende opleiding en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling als daar behoefte naar is. Medewerkers die graag meer uit zichzelf willen halen, moeten daar de kans voor krijgen. “Voorkom ongewenst verloop en investeer in beter personeelsbeleid”

 

#7 Je geeft te weinig vertrouwen

Geef je medewerkers altijd veel vertrouwen. Ook als er een keer iets mis gaat, is dat een leermoment. Blijf daarom in gesprek met je medewerkers. Zorg voor een goede gesprekkencyclus zoals ontwikkelingsgesprekken, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken.

 

#8 Verkeerde rolmodellen onder management en leidinggevenden

Goed voorbeeld doet volgen. Slecht voorbeeld doet ook volgen. Geef daarom dus het goede voorbeeld. Gedraag je in de organisatie zoals jij dat ook van je medewerkers verwacht.

 

#9 Beloftes die zijn gemaakt bij aanname worden niet waar gemaakt

In sollicitatieprocedures worden soms mooie beloftes gedaan die niet waar gemaakt kunnen worden. Of er wordt een ander beeld van de organisaties geschetst dan de werkelijkheid. Voor medewerkers is dit vaak de reden om op te stappen en snel verder te gaan naar een andere organisatie.

 
Wat is in jouw organisatie de reden waarom (goede) medewerkers opstappen?
Schrijf je reactie in het commentaarveld hieronder.

 
Ontdek je talent en haal een hoger rendement!

Miranda Steenvoorden
Team DiscoverYourTalent

Share This